Административна такса

Такса која секое правно и физичко лице е дожно да ја уплати при поднесување на Барање за ставање во употреба на техничка опрема, според Законот за техничка инспекција.