Слободен пристап до јавни информации

Овластени вработени за давање на информации од јавен карактер, според Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Р. МАКЕДОНИЈА“ БР.13/2006 ГОДИНА)
 

Позиција Име Е-пошта Телефон
Рударски инспектор за вршење надзор над експлоатација на минерални суровини Г-н. Sinan Ramizi [email protected] +389 71 265 574
Инспектор за надзор на електро енергетски постројки, производи и уреди Г-н.Виктор Павловски [email protected] +389 75 462 055
Инспектор за вршење надзор на опрема под притисок Г-н.Ѓорѓи Трајаноски [email protected] +389 75 462 056